Docent

Het geven van theaterlessen en -workshops is een belangrijk onderdeel van Brecht haar werkzaamheden. Zij geeft theaterlessen aan groepen van alle leeftijden (kinderen, jongeren en volwasssenen) en op allerlei verschillende plaatsen en manieren. Onder andere bij Tryater, Kunstkamer 10 (www.kunstkamer10.nl), Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Stichting Kinderopvang Friesland. 

Als docent daagt zij mensen uit om zichzelf te verrassen en verder te ontwikkelen. Ze neemt ze mee op ontdekkingstocht en moedigt ze aan om creatief te zijn, om hun verbeelding te gebruiken en om buiten de lijntjes te denken én te spelen. Het belangrijkste vindt zij om mensen een positieve theaterervaring mee te geven, om ze te laten ervaren hoeveel plezier het kan geven om te spelen en theater te maken.

Daarnaast is Brecht ook opgeleid als trainer van de Speel je Wijs-methodiek. Deze methodiek is ontworpen door (theater)docent Irma Smegen en vormt een brug tussen kunst en cognitie. Het is ontwikkeld voor iedereen die kinderen actief en op een creatieve manier wil ondersteunen en stimuleren in hun taal- en spelontwikkeling.
Brecht is opgeleid om deze trainingen aan te bieden aan leerkrachten van het basisonderwijs. In de training ligt de focus op het ontwikkelen van taal door drama. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brecht of kijk op speeljewijs.com. 

speel je wijs

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.