Curriculum Vitae

Opleiding:

2015 | Acteurstraining Herman Bolten
2014 | Opleiding tot Speel je Wijs-trainer | particuliere training door Irma Smegen
2011 | Interne acteursopleiding Jong Tryater | Tyater
2007 – 2012 | Docent Theater | Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Werkervaring:

- Acteren
- Film en stem
- Regisseren
- Doceren


- Acteren -

2020 | Breidzjen (herneming) | Tryater | Regie Ira Judkovskaja
2019 | Kapitein Pearl, een duik in het diepe | Keramiekmuseum Princessehof & Tryater | Regie Janneke de Haan
2019 | De Prutsers | Tryater | Regie Ira Judkovskaja
2018 | Ûnder de toer – Slauerhoff | Dorpskerk Huizum | Regie Gooitsen Eenling
2018 | Dorp Europa | Tryater | Regie Ira Judkovskaja
2017 | Elkenien is in prutser | Tryater | Regie Ira Judkovskaja
2016 | Breidzje | Tryater | Regie Ira Judkovskaja
2015 | Grûn | Tryater | Regie Ira Judkovskaja
2014De IIsfoarstin | Tryater | Regie Ira Judkovskaja | ‘Brecht Wassenaar vertolkt oneindig goed het desperate meisje dat tegen alle tegenspoed in haar geliefde blijft zoeken.’  ***  Theaterkrant.nl
2013 – 2015| Klassekunst | Regie Marcel Boon | Educatieve voorstellingen op middelbare scholen
2012 | Tomke siket om’e kluts | Tryater | Regie Bram de Goeij
2012 | Saskia 400 | Stichting Culturele Herdenkingen | Regie Onno Spreij
2012 | Drie Morgen | Bildtse Aardappelweken | Regie Sjoeke – Marije Wallendal
2011 | Moof | Tryater | Regie Eelco Venema
2010 | Pake Sytse | Stichting De Arke | Regie Romke Toering

- Film en stem -

2019 | Videobrouwers | Presentatie informatief filmpje AVE
2014 – tot op heden | Kening Hert & Harrie Hazze | Omrop Fryslân | Acteur
2018 – 2019 | Pre-roll reclame Winkelpark de Centrale | Stemacteur
2017 | Grote Grutto Theater | Fries Natuurmuseum | Stemacteur
2015 | Bynt | Omrop Fryslân | Acteur korte sketches
2015 | Op de Dijk | Family Affair Films | Kinderbegeleiding
2013 | Fries Vetzets Museum Leeuwarden | Stemacteur
2013 | De Keet | Omrop Fryslân & Tryater | Regie Mirjam de With | Acteur
2013 | De Keet | Omrop Fryslân & Tryater | Setmanager
2012 | Klipkar | Omrop Fryslân | Presentator
2012 | Praat Mar Frysk | Omrop Fryslân | Presentator
2011 | Frjemde Bekenden | Studenten Communicatie NHL i.s.m. Omrop Fryslân | Presentator
2010 | De Âlde Fabryk | Froeks TV | Regie Mirjam de With

- Regisseren -

2019 | Noord Nederlands Fluit Collectief | Regie coaching jeugdvoorstelling
2019 | Iepenloftspul Aldegea | Regie
2019 | Cabaret Provincie Fryslân | Regie
2018 | Muziektheatergroep Frets | Eindregie kleutervoorstelling
2018 | Vriendenkring Coarnjum | Regie volwassenvoorstelling
2017 | Iepenloftspul It Paad Nei Frijheid Tytsjerk | Regie
2017 | Jankfoddekoar Tûzen Triennen | Regie coaching eindvoorstelling
2016 | Vriendenkring Coarnjum | Regie volwassenvoorstelling
2016 | Moai dat it sa kin | Regie autobiografische voorstelling
2016 | De Waldsang | Regie coaching voor Frysk Bernsjongfestival
2015 | OKK Marsum | Regie jeugd- en volwassenvoorstelling
2014 | OKK Marsum | Regie volwassenvoorstelling
2013 | Lyts Mar Krigel Wytgaard | Regie jeugdvoorstelling
2012 | Begeleiding regie ‘Bij Bach en Beethoven op de koffie’ | Anneke de Poorter
2012 | Froeks TV | ‘Froeks the Movie’ | Regisseur van 2 afleveringen, o.l.v. Mirjam de With
2011 | Lyts Mar Krigel Wytgaard | Regie jeugdvoorstelling ‘Alle hens op it toaniel’

- Doceren -

2019 | Kunstkade | Inval cultuurcoach
2019 | Speel Je Wijs | ELAN Training leerkrachten basisonderwijs
2018 | NHL | Theaterlessen eerstejaars Talenstudenten |
2018 | Comenius Esdoorn | Coaching en regie theatrale presentatie
2018 | Opening Culturele Hoofdstad Tryater/LF2018 | Coaching musea
2018 | Keunstwurk | Workshops amateurtoneelverenigingen
2018 | Lân fan Taal | Workshops theater en taal voor middelbare scholieren
2018 | Dalton College Dokkum | Theaterlessen
2017 | Kunstkamer 10 | Buitenschoolse theaterlessen voor jongeren
2017 | Stichting Kinderopvang Friesland | Theaterlessen op diversie BSO’s in Leeuwarden
2017 | KEK Wy Spylje | Coaching leerkrachten basisonderwijs
2017 | Comenius Leeuwarden | Coaching en regie theatrale presentatie
2016 | Noordelijke Hogeschool Leeuwarden | Theaterlessen eerste jaars Talen studenten
2015 | Speel Je Wijs | Trainingen docenten Bredeschool Leeuwarden
2015 | Garage TDI | Workshops theater middelbare scholieren
2015 | Drachtster Lyceum | Workshop clownerie voortgezet onderwijs
2014 | Bureau Jeugdzorg | Teamtraining
2014 | Brede School | Theaterlessen voor peuters, o.a. OBS De Potmarge en Brede School Vrijheidswijk
2014 | Nizno | Theaterworkshop voor middelbare scholieren
2014 | KEK Wy Spylje | Coaching leerkrachten basisonderwijs
2014 | Zernike College Groningen | Workshop voor middelbare scholieren
2013 | Akte 2 | Workshops voor basis – en middelbaar onderwijs regio Sneek
2013 | Wietske Zoethout EnZo! | Workshops op basis- en middelbare scholen
2013 | Theater Smoar | Trainingen over thema’s drank en drugs
2012 | Klassekunst | Workshops over Shakespeare voor middelbare scholieren
2012 | Wietske Zoethout EnZo! | Theaterlessen voor peuters op buitenschoolse opvang
2012 | Kindertelefoon | Teamtraining

 

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.